جنبش عدالت مسکن بر بارون املاک و مستغلات در جریان است

گاوین د ریاک اطلاعیه مطبوعاتی

پیشنهاد 21 با 3,421 کمک مالی شخصی به مرحله مبارزات می رسد ، در حالی که کمیته های نمایندگان توسعه دهندگان میلیاردر ، سرمایه گذاران بودجه مخالفان میلیون ها نفر را از 141 مشارکت کننده در رای گیری در ماه نوامبر جمع آوری کردند که اجاره را محدود می کند ...