غیرقانونی: همه اعضای هیئت مدیره اجاره منتخب در سراسر قانون مقررات اجاره ای کالیفرنیا را تأیید می کنند

ahfweb اطلاعیه مطبوعاتی

حمایت قریب به اتفاق نشان دهنده رشد طرح رأی گیری است که در صورت تصویب ، به نفع میلیون ها مستاجر و جوامع کالیفرنیایی خواهد بود. لوس آنجلس (20 مه 2020) طرفداران دادگستری مسکن و حامیان…

وکلای مسکن از شورای شهر لس آنجلس برای رأی دادن برای ترغیب دولت به نیوزوم ، مجلس قانونگذاری برای تعلیق قانون کاستا هاوکینز

ahfweb اطلاعیه مطبوعاتی

لس آنجلس (6 مه ، 2020) طرفداران دادگستری مسکن و حامیان قانون مقرون به صرفه بودن اجاره (RAA) ، یک ابتکار رای گیری در ایالت نوامبر 2020 که امکان کنترل کنترل اجاره را فراهم می کند ...