بله در تاریخ 21 وبینار رأی گیری با رهبران منتخب را انتخاب کنید

کارن اوکامب اخبار

این است وقت برو روز انتخابات تقریباً اینجاست. برای تشویق مردم کالیفرنیا برای رای دادن ، مبارزات انتخاباتی "بله در 21" تعدادی از مقامات منتخب ایالتی و محلی را برای vote