بحث پایانی: چرا LGBTQ ها ، و به ویژه جامعه Trans ، به Prop 21 نیاز دارند

کارن اوکامب اخبار

این است انتخابات روز سه شنبه یک رویداد وجودی برای آمریکایی های LGBTQ است. جو بایدن ، معاون رئیس جمهور سابق ، در ویدئوی قدرتمند جدیدی از طرف H