ԹՐԱՄՊԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Պատրիկ Ռեյջ Մաքդոնալդ