Ang Association ng Mga Nars ng California ay Inaatasan ang Prop. 21

Ged Kenslea pahayag

Ang Proposisyon 21 ay isang "… kinakailangang inisyatiba ng estado sa pagkontrol sa pag-upa na idinisenyo upang bigyan ang mga lokal na munisipalidad ng higit na kontrol upang matugunan ang krisis sa kakayahang mabuhay ng California sa loob ng kanilang sariling mga komunidad." SACRAMENTO (Setyembre 21,…