Oo sa 21 CA krisis sa kakayahang bayaran sa pabahay Proposisyon 21

Ang Mga Limitasyon sa Pag-upa ay Magpapapanatag sa Krisis sa Kakayahang Makabahay ng California, Sabihin nangungunang Mga Dalubhasa

Patrick Range McDonald balita

Sa mga nagdaang taon, ang mga nangungunang dalubhasa sa USC, UCLA, at UC Berkeley ay naglabas ng mahahalagang pag-aaral na natagpuan ang parehong bagay: paglalagay ng makatuwirang mga limitasyon sa hindi patas, pagtaas ng renta sa taas na pag-upa ay…