Pangwakas na Argumento: Bakit ang mga LGBTQ, at Lalo na ang Trans Community, Kailangan ng Prop 21

Karen Ocamb balita

Heto na. Ang halalan sa Martes ay isang mayroon nang kaganapan para sa mga LGBTQ na Amerikano. "Ang pagkamuhi ay nasa martsa," sabi ng dating Bise Presidente na si Joe Biden sa isang malakas na bagong video ng…

Ang LGBTQ Mga Pangkat na Pulitikal ay Nag-eendorso ng Prop 21, Nangangamba sa Pagkawala ng mga Karapatan, Kanlungan

Karen Ocamb balita

Sa taong ito ang mga taong LGBTQ ay naharap sa isang mahirap na problema sa Oktubre 11, Pambansang Paglabas ng Araw: lumabas, maging tunay, at tumalon sa progresibong laban para sa buong pagkakapantay-pantay - o…