Ang Tagapangasiwa ng LA County na si Sheila Kuehl Emphatic Na 'Prop 21 Ay Mabuti'

Karen Ocamb balita

Sa loob ng mga dekada, ang bahay ni Sheila Kuehl sa Santa Monica ay nagsilbi bilang isang hub para sa pampulitika na networking, pangangalap ng pondo, at pagtataguyod para sa mga progresibong isyu, kandidato, at kampanya kasama ang kanyang malapit na kaibigan at…

Oo sa 21 - Ipinapaliwanag ng Panel ng Demokratikong Partido ng California Bakit Dapat Ipasa ang Panukala 21

Karen Ocamb balita

Ang Araw ng Halalan ay hindi maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Habang nakikipaglaban ang Washington sa labis na kinakailangang mga pakete ng pederal na tulong, ang Hilagang Californiaian ay literal na nasusunog, isang pall ng hindi malusog na hangin na nakabitin sa mga hindi pinapiling tao,…