Oo sa 21 - SEIU California: Ang Pabahay ay isang Karapatang Pantao, Hindi isang maluho na Kalakal

Karen Ocamb balita

Matagal bago ang pagtanggal sa trabaho, ang negosyo, at ang pagsasara ng venue at iba pang pagkasirang pang-ekonomiya na ginawa ng COVID-19 na krisis sa kalusugan, ang mga miyembro ng Service Empleyado International Union (SEIU) ay naharap sa malalang seguridad sa pabahay…

Oo sa 21: Ang Panganib ng COVID-19 Mga Pagpapatalsik

Karen Ocamb balita

Umiyak ka muna. Walang trabaho, nakabalot sa pag-aalala sa pagbibigay ng pagkain, tirahan, at kaligtasan para sa iyong pamilya sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang tulong na pang-emergency ay natigil o nawala sa isang burukratang blackhole sa…