Ang Tagapangasiwa ng LA County na si Sheila Kuehl Emphatic Na 'Prop 21 Ay Mabuti'

Karen Ocamb balita

Sa loob ng mga dekada, ang bahay ni Sheila Kuehl sa Santa Monica ay nagsilbi bilang isang hub para sa pampulitika na networking, pangangalap ng pondo, at pagtataguyod para sa mga progresibong isyu, kandidato, at kampanya kasama ang kanyang malapit na kaibigan at…