UNANIMOUS: Tất cả các thành viên hội đồng cho thuê được bầu trên toàn bộ Đạo luật về khả năng chi trả cho thuê của California

ahfweb Thông cáo báo chí

Sự ủng hộ quá lớn cho thấy sáng kiến ​​bỏ phiếu ngày càng tăng, nếu được thông qua, sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu người thuê nhà và cộng đồng ở California LOS ANGELES (20 tháng 2020 năm XNUMX) Những người ủng hộ công lý nhà ở và những người ủng hộ…

Những người ủng hộ gia cư hoan nghênh Hội đồng thành phố LA bỏ phiếu để thúc giục Chính phủ Newsom, cơ quan lập pháp đình chỉ đạo luật Costa Hawkins

ahfweb Thông cáo báo chí

LOS ANGELES (ngày 6 tháng 2020 năm 2020) Những người ủng hộ công lý nhà ở và những người ủng hộ Đạo luật Khả năng chi trả cho Thuê (RAA), một sáng kiến ​​bỏ phiếu của tiểu bang vào tháng XNUMX năm XNUMX sẽ cho phép mở rộng kiểm soát tiền thuê nhà…