Có ngày 21 Tham gia hội thảo trên web về Bầu chọn với các nhà lãnh đạo được bầu chọn

Karen Ocamb Tin tức

Đây chính là nó. Tới giờ. Ngày bầu cử gần đến rồi. Để khuyến khích người dân California bỏ phiếu, chiến dịch Yes on 21 đã tập hợp một số quan chức dân cử của tiểu bang và địa phương để…