Lập luận kết thúc: Tại sao LGBTQ và đặc biệt là cộng đồng chuyển giới, cần Dự luật 21

Karen Ocamb  Tin tức

Đây chính là nó. Cuộc bầu cử hôm thứ Ba là một sự kiện tồn tại đối với người Mỹ LGBTQ. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden nói trong một video mới đầy sức mạnh của…