Dự luật 21 là gì?


 

Dự luật 21 là gì?


Dự luật 21 là gì?

California là nơi có khả năng chi trả nhà ở tồi tệ nhất quốc gia và các cuộc khủng hoảng về người vô gia cư. Cứ ba người thuê nhà thì có một người trả hơn một nửa thu nhập của họ bằng tiền thuê nhà. Nếu không có sự kiểm soát về tiền thuê nhà, các công ty và chủ nhà săn mồi sẽ tiếp tục đục khoét tiền thuê, đẩy mọi người ra khỏi nhà và ra đường. Dự luật 21 sẽ cho phép các cộng đồng địa phương ban hành hoặc mở rộng các chính sách kiểm soát tiền thuê nhằm hạn chế mức giá thuê có thể tăng lên mỗi năm. Nó không yêu cầu bất kỳ thành phố hoặc quận nào áp dụng kiểm soát tiền thuê nhà, nhưng nó cho phép họ lựa chọn để làm như vậy. Dự luật 21 sẽ mang lại cho hàng triệu người cao niên, gia đình và những người dân California đang làm việc ổn định và yên tâm.


Đọc sáng kiến

Người dân California đã có đủ

COVID-19 đã khiến cuộc khủng hoảng sản xuất bia lên đến đỉnh điểm khi hàng triệu người dân California phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp đáng kinh ngạc và thậm chí là tình trạng mất an ninh nhà ở. Trong khi giá thuê cao không tương xứng và ảnh hưởng xấu đến các hộ gia đình thu nhập thấp, người da màu, người cao tuổi và gia đình có trẻ em, cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở của California có tác động lan tỏa ảnh hưởng đến người thuê nhà, chủ nhà, gia đình thu nhập trung bình và gia đình thu nhập thấp. Nhà ở là nơi giao thoa của mọi thứ. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ và tất cả chúng ta.


Chúng ta cần Dự luật 21 hơn bao giờ hết


COVID-19 đã khiến cuộc khủng hoảng sản xuất bia lên đến đỉnh điểm khi hàng triệu người dân California phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp đáng kinh ngạc và thậm chí là tình trạng mất an ninh nhà ở. Trong khi giá thuê cao không tương xứng và ảnh hưởng xấu đến các hộ gia đình thu nhập thấp, người da màu, người cao tuổi và gia đình có trẻ em, cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở của California có tác động lan tỏa ảnh hưởng đến người thuê nhà, chủ nhà, gia đình thu nhập trung bình và gia đình thu nhập thấp. Nhà ở là nơi giao thoa của mọi thứ. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ và tất cả chúng ta.

Prop 21 hoạt động như thế nào?

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hiện đại hóa kiểm soát tiền thuê
Cho phép chính quyền địa phương hạn chế tăng tiền thuê đối với các tòa nhà cũ hơn 15 năm, bảo vệ hàng triệu người thuê nhà trong khi khuyến khích xây dựng nhà ở mới.
Giúp người thuê nhà (và chủ nhà)
Cho phép giới hạn tiền thuê đối với nhiều nhà cho thuê hơn bao giờ hết, đồng thời miễn cho các chủ nhà ở một gia đình sở hữu tới hai căn nhà.
Bảo quản nhà ở giá rẻ
Làm chậm tăng tiền thuê trên khắp các cộng đồng bằng cách hạn chế tăng tiền thuê trên các đơn vị trống. Điều này sẽ giúp giảm chi phí nhà ở cho tất cả chúng ta trong khi giảm các vụ trục xuất bất công của người cao niên, cựu chiến binh và gia đình.